Prawo własności przemysłowej Kostański Żelechowski Publikacja uwzględnia stan prawny na 27.2.2020 r., z uwzględnieniem jednak wchodzącej w życie w w dniu 1.7.2020 r. nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającej szczególny tryb postępowania w sprawach własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej. W książce zostały poruszone następujące zagadnienia: pojęcie własności przemysłowej, ochrona rozwiązań, ochrona znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, obrót prawami własności przemysłowej, ochrona własności przemysłowej środkami prawa cywilnego i karn


Autor: Sasin
Jak założyć i poprowadzić własną firmę Stan prawny

Jak założyć i poprowadzić własną firmę Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r. Kompleksowo opracowany, praktyczny poradnik dla przedsiębiorców rozpoczynających lub kontynuujących działalność gospodarczą. Procedura założenia firmy. Formy organizacyjno-prawne. Aspekty organizacyjne, pracownicze,

Autor: Paweł Dąbek
Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela Podręcznik zawiera całościowe omówienie

Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela Podręcznik zawiera całościowe omówienie problematyki prawa handlowego, tj.: zagadnienia ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji, zagadnienie restrukturyzacji i upadłości przedsiębior

Autor: Koch Andrzej
Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawierania

Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawierania i wykonywania umów gospodarczych Książka z obrotu gospodarczego jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do studentów oraz osób i instytucji stosujących prywatne prawo gospodarcze w praktyce. W podręczniku przedsta

Autor: Andrzej Koch
Prawo spółek handlowych Koch Podręcznik jest dziełem

Prawo spółek handlowych Koch Podręcznik jest dziełem wykładowców związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – praktyków i wybitnych znawców tematu. Zostały w nim zaprezentowane zagadnienia dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezen

Autor: Robert Jastrzębski
Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej Publikacja dotyczy prawa handlowego i gospodarczego obowiązującego

Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej Publikacja dotyczy prawa handlowego i gospodarczego obowiązującego w okresie międzywojennym.

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo własności przemysłowej Kostański Żelechowski


Prawo własności przemysłowej Kostański Żelechowski